/Loppiainen, Kristuksen kasteen päivä

Loppiainen, Kristuksen kasteen päiväTammikuiseen juhlaan liittyi alun alkaen useita merkityksiä. Silloin muisteltiin Kristuksen syntymää ja kastetta, Kristus-lasta kumartaneita tietäjiä ja paimenia sekä Kaanaan häitä eli Kristuksen ensimmäistä julkista ihmettä. Ortodoksisessa perinteessä juhlan keskusteemaksi muodostui Kristuksen kaste ja sen avaamat näkökulmat Kristuksen ihmiseksi syntymiseen.

Loppiaista on vietetty jo 200-luvulta alkaen. Juhlan varhainen nimi oli epifania eli ilmestys tai teofania eli Herran ilmestys. Kristinuskon mukaan on kyse Jumalan ilmestymisestä maailmaan Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Lännen perinteessä loppiaisen evankeliumi kertoo idän tietäjistä, jotka tulivat osoittamaan kunnioitustaan juuri syntyneelle juutalaisten kuninkaalle. Tietäjät olivat vieraiden kansojen edustajia. Tämän katsotaan osoittavan, että Kristus on valo kaikille maailman kansoille.

Ortodoksisessa kirkossa teofania on yksi 12 suuresta juhlasta.

2022-12-15T08:08:24+02:00