Loading...
Toiminta2018-12-28T12:17:02+00:00

Uskonnolliset yhdyskunnat merkityksellisiä vapaaehtoistoiminnassa

Vapaaehtoistoiminta on tutkitusti ihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistävä tekijä, kun Suomen väestö ikääntyy kiihtyvällä vauhdilla. Yhteiskunnan ikääntymisessä ei ole kyse vain iäkkäiden määrän kasvusta vaan koko väestön ikärakenteen muutoksesta. Vapaaehtoistoiminnasta saadut ihmisten hyvinvointia edistävät hyödyt

Lausunto oikeusministeriölle: Yhdenvertaisuuslain muutokset edistäisivät uskonnonvapauden toteutumista

USKOT-foorumi vastasi huhtikuussa 2022 oikeusministeriön lausuntopyyntöön mietinnöistä koskien yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta. Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta on valmisteltu työryhmässä ja alajaostossa, jotka asetettiin ajalle 10.6.2021-31.5.2022. Molemmille kokoonpanoille on asettamispäätöksessä annettu omat tehtävät ja molemmilla on ollut niissä itsenäinen toimivalta.  USKOT-foorumi

Katsomusaineiden opetus esillä pohjoismaisessa katolisten opetusjohtajien kokouksessa

USKOT-foorumi osallistui pohjoismaiden katolisten opetusjohtajien vuosikokoukseen Helsingissä. Nordic Catechetical Conference 2022 järjestettiin Kulttuurikeskus Sofiassa 20.4.–22.4.2022. Kokoukseen osallistuivat isäntämaa Suomen lisäksi Ruotsin, Norjan, Tanskan sekä Islannin katolisten kirkkojen opetusasioista vastaavat edustajat. Lisäksi pohjoismaiden piispain konferessia edusti pyhän

Nuoret aikuiset eri katsomuksista siivoavat juutalaisen hautausmaan Helsingissä toukokuussa – tervetuloa mukaan!

USKOT-foorumi järjestää Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ja Helsingin juutalaisen seurakunnan nuorten aikuisten avustuksella juutalaisen hautausmaan kevätsiivouksen 16.5.2022 klo 16.30. Kokoontuminen synagogalla Malminkatu 26, Helsinki. Hautausmaan siivoamisen jälkeen nautimme tarjoilusta. Toivotamme tervetulleiksi eri katsomuksia omaavia nuoria ja

Suomen Hindufoorumi USKOT-foorumin tarkkailijajäseneksi

Uskontojen yhteistyöjärjestö USKOT-foorumin mandaatti laajenee entisestään – Suomen Hindufoorumi on hakenut Foorumin tarkkailijajäsenyyttä. Foorumin hallitus päätti esittää 28.4.2022 järjestettävälle vuosikokoukselle hakemuksen hyväksymistä. Suomen Hindufoorumi ry on vuonna 2019 perustettu poliittisesti sitoutumaton suomalaisten hindulaisten yhteisöjen valtakunnallinen

Uskonnon käyttämistä väkivallan oikeutuksena ei pidä hyväksyä

Uskontojen yhteistyöjärjestö USKOT-foorumin jäsenyhteisöt kristinuskosta, islamista, juutalaisuudesta, buddhalaisuudesta ja myöhempien aikojen pyhistä tuomitsevat uskonnon käyttämisen väkivallan ja hyökkäyspolitiikan välineenä. Venäjän ortodoksisen kirkon päämies, Moskovan patriarkka Kirill, on avoimesti osoittanut tukevansa Venäjän aloittamaa sotaa Ukrainassa. Suomen ortodoksisen kirkon

USKOT-foorumin vuosikertomus 2021

USKOT-foorumi perustettiin tammikuussa 2011. Foorumin toiminnasta on tullut vuosien saatossa laaja-alaista ja monipuolista. USKOT-foorumin kaltaiselle toimijalle on tilausta yhteiskunnassamme. Tämä näkyy siinä, että kysyntää on moneen suuntaan: ainoastaan vuodessa lausuntopyynnöt ovat moninkertaistuneet, yhteistyöpyynnöt ja -hankkeet

Kannanotto oikeusministeriölle: Pakkoavioliitot tulisi kriminalisoida

Pakkoavioliittojen kriminalisointi nykyisellä tavalla ihmiskauppana tai pakottamisena ei yksinkertaisesti toimi, toteavat Naisjärjestöjen Keskusliitto ja Monika-Naiset liitto ry. Suomessa tunnistetaan vuosittain kymmeniä pakkoavioliittojen uhreja, mutta yhtään ainoata tuomiota avioliittoon pakottamisesta ei ole annettu. Tämä osoittaa, että

”Uskonto ja tiede eivät automaattisesti sulje toisiaan pois” – Uskonnollisten yhteisöjen roolista pandemian selättämisessä keskusteltiin YK:n yhteisymmärrysviikolla

Uskonto ja tiede asetetaan helposti vastakkain – todellisuudessa valtaosa uskonnollisista ihmisistä ei näe näiden välillä ristiriitaa. Koronapandemiaan liittyvät salaliittoteoriat ovat saaneet sekä jalansijaa että vastustusta myös uskonnollisissa yhteisöissä, kuten laajemminkin yhteiskunnassa. USKOT-foorumin järjestämässä "Uskonto vs.

Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle: Uusi laki eläinten hyvinvoinnista ei saa rajoittaa uskonnonvapautta

USKOT-foorumi vastasi tammikuussa 2022 maa- ja metsätalousministeriön lausuntopyyntöön luonnoksesta laiksi eläinten hyvinvoinnista. Ehdotuksella säädettäisiin uusi laki eläinten hyvinvoinnista, jolla kumottaisiin voimassa oleva eläinsuojelulaki (247/1996). Foorumi korostaa lausunnossaan lakiluonnoksen rajoittavan uskonnonvapautta ihmisoikeutena. Luonnoksessa eläinten teurastusta koskevaa

Uskontojen yhteistyö vakiintuu Euroopassa – USKOT-foorumi jäsen Euroopan kansallisten uskontojenvälisten toimijoiden verkostossa

Uskonnoilla on kansainvälisesti paljon yhteistä annettavaa, kun voimat yhdistetään yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi. Ilmastonmuutos, pandemian jälkihoito, maahanmuutto ja yhdenvertaisuus ovat uskonnollisille yhteisöille yhteisiä kysymyksiä maailmanlaajuisesti. Religions for Peace –verkosto tuo yhteen uskonnollisia toimijoita ympäri maailmaa yhteiskuntarauhan

Lausunto Opetushallitukselle: Kotoutuminen on kaksisuuntaista

USKOT-foorumi vastasi marraskuussa 2021 Opetushallituksen lausuntopyyntöön luonnoksesta kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiksi. Lausunnon valmisteli USKOT-foorumin uskonnonopetusjaosto. Foorumi korostaa lausunnossaan kotoutumisen kaksisuuntaisuutta: maahanmuuttajalla on oltava oikeus vähemmistöidentiteettiinsä. Foorumi myös antaa lisäysehdotukseksi uskonnon erittelemisen useassa luonnoksen luvussa. Opetushallitus on

USKOT-foorumi 10 vuotta: Uskonnot yhdessä yhteiskuntarauhan puolesta

”Uskonnolliset toimijat ovat aina olleet edelläkävijöitä diplomatiassa ja rauhantyössä”, totesi Religions for Peace -järjestön pääsihteeri, professori Azza Karam USKOT-foorumin Usko, toivo ja rauha -10-vuotisjuhlaseminaarissa. Uskontojen yhteistyöjärjestön kymmenvuotista taivalta juhlistettiin keskustelemalla uskonnoista ihmisoikeuksien, kestävän kehityksen ja yhteiskuntarauhan edistäjänä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tapaaminen: Vähemmistöuskontojen opetuksen kehittämistarpeet liittyvät opetuksen järjestämiseen

USKOT-foorumi osallistui opetus- ja kulttuuriministeriön tapaamiseen koskien selvitystä katsomusaineiden opetuksen nykytilasta ja uudistamistarpeista. Selvityksessä toteutetaan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen katsomusaineiden opetuksen järjestämisen ja toteuttamisen nykytilan kuvaus. Lisäksi selvitetään nykymuotoiseen katsomusaineiden opetukseen liittyvät uudistamistarpeet. Selvitys tuottaa perusteltuja

Load More Posts