Loading...
Toiminta2018-12-28T12:17:02+02:00

Uskonnonvapauden edistäminen Suomessa edellyttää uskonnollisten yhdyskuntien äänen kuulemista ulko- ja turvallisuuspoliittisesti herkissä kysymyksissä

Ulkoasiainhallinnon uudistushankkeen kuulemisessa ulkoministeriön sidosryhmille USKOT-foorumi ry pitää tärkeänä ulkoministeriön ja uskonnollisten sidosryhmien keskinäistä proaktiivista tiedonvaihtoa ja osaamisen kehittämistä. Yhteiskuntarauhan, uskontolukutaidon ja perustuslaissa tarkoitetun uskonnonvapauden edistäminen Suomessa edellyttää uskonnollisten yhdyskuntien äänen ja erityispiirteiden kuulemista erityisesti

Uskonnonvapauslaki vaatii ajantasaistamista – Uskonnolliset yhdyskunnat eriarvoisia suhteessa muihin vastaaviin yhdistyksiin

USKOT-foorumi huomauttaa, että uskonnonvapauslaki vaatisi teknistä ajantasaistamista osallisuuden lisäämiseksi. Uskonnolliset yhdyskunnat ovat eriarvoisessa asemassa suhteessa muihin vastaaviin yhdistyksiin tilintarkastuslain ja toiminnantarkastuksen osalta. Uskonnonvapauslaki edellyttää uskonnollisissa yhdyskunnissa tilintarkastajan valitsemista ja niiltä puuttuu mahdollisuus valita toiminnantarkastaja. Uskonnonvapauslaki

Uskonnot yhdessä: Islamofobiaan on puututtava päättäväisesti

Islamofobia eli muslimivastainen rasismi on kasvussa Suomessa. Uskontojen yhteistyöjärjestö USKOT-foorumi ilmaisee syvän huolensa ilmiöstä ja peräänkuuluttaa toimia sen kitkemiseksi. Eduskunta äänesti hallituksen luottamuksen puolesta rasismitiedonannon käsittelyn jälkeen. Tiedonannossa ei ole mainintaa toimenpiteistä muslimiyhteisöjen suojaamiseksi. "Hallituksen tiedonantoon

HS Mielipide: Uskonnonvapaus on edelleen demokraattisen yhteiskunnan peruspilari

Helsingin Sanomat julkaisi 19.8.2023 USKOT-foorumin vastineen Saska Saarikosken kolumniin "Uskonrauha suojelee Suomea horjuttajilta". Mielipidekirjoitus kokonaisuudessaan: "Saska Saarikoski nosti kolumnissaan (HS 17.8.) esiin Suomen uskonrauhalain tärkeyden nykyajassa. Kuuden uskonnon yhteistyöjärjestönä kiitämme nostosta ja yhdymme kolumnin mielipiteeseen. Uskonrauhalaki on osoittautunut Suomessa

USKOT-foorumi: Valtioneuvoston on turvattava uskonnonvapaus ja torjuttava uskontoperustaista vihapuhetta ja syrjintää

USKOT-foorumi osallistui valtioneuvoston asettaman, tiedonantoa "yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä" valmistelevan työryhmän kuulemiseen 10.8.2023. Kuulemisessa USKOT-foorumi kommentoi Yhdenvertainen Suomi -toimintaohjelmaa ja esitti, että Suomen valtionhallinnon on turvattava uskonnonvapaus, joka takaa jokaisen oikeuden harjoittaa ja tunnustaa

Yhdenvertaisuuslaki uudistuu – työsyrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuoja vahvistuu

Yhdenvertaisuuslaki uudistuu 1.6.2023. Lakimuutoksen tarkoituksena on vahvistaa yhdenvertaisuuden toteutumista ja valvomista työpaikoilla. Työnantajan tulee aktiivisesti edistää ja arvioida yhdenvertaisuuden toteutumista työhönotossa ja työpaikalla. Yhdenvertaisuussuunnitelmaan tulee jatkossa sisällyttää myös yhdenvertaisuuden arvioinnin johtopäätökset. Lisäksi jatkossa myös yhdenvertaisuusvaltuutetulla

USKOT-foorumi tapasi Suomen Buddhalaisen Unionin ja Suomen Hindufoorumin yhteistyömme tiivistämiseksi

USKOT-foorumi tapasi huhtikuussa 2023 jäsenjärjestömme Suomen Buddhalaisen Unionin (SBU) hallituksen jäseniä Helsingin Oodi-kirjastossa sekä tarkkailijajäsenjärjestömme Suomen Hindufoorumin edustajia Krishna-liikkeen temppelissä Helsingissä. Tapaamisten tarkoituksena oli tiivistää yhteistyötämme. Tapaamisissa keskusteltiin ajankohtaisista aiheista sekä buddhalaisten ja hindujen kohtaamista

Lausunto oikeusministeriölle: Oikeusgeneettisessä vanhemmuustutkimuksessa tulee huomioida uskonnonvapaus

USKOT-foorumi antoi lausunnon oikeusministeriön asettaman työryhmän mietinnöistä huhtikuussa 2023. Mietinnössä ehdotetaan muutettavaksi vanhemmuuslakia ja oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annettua lakia. Työryhmä ehdottaa oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annettua lakia ja sen nimikettä muutettavaksi siten, että oikeusgeneettisen isyystutkimuksen sijaan säädetään oikeusgeneettisestä vanhemmuustutkimuksesta.

Monikatsomuksellista yhteistyötä Helsinki-Vantaan lentoasemalla – USKOT-foorumin toiminnanjohtaja tapasi lentoasemapapin hiljaisessa huoneessa

Puolitoista vuotta kestäneen Vantaan seurakuntien lentokenttätyö -hankkeen tuloksena Helsinki-Vantaan lentoasema sai hiljaisen huoneen ja lentoasemapapin. Lentoaseman pappina hiljattain aloittanut Hanna Similä palvelee matkustajia ja lentoaseman henkilöstöä tasavertaisesti vakaumuksesta riippumatta. Arkisten kohtaamisten lisäksi lentoasemapappia voidaan tarvita

USKOT-foorumi tuomitsee poliittisen väkivallan ja uskontoihin kohdistuvan vihapuheen

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowiczin kimppuun hyökättiin lauantaina 25.3.2023 Itäkeskuksessa, Helsingissä. Hyökkääjä löi ja työnsi Zyskowiczia ja uhkasi työntää tämän metron alle. Hyökkääjä huusi samalla juutalaisvastaisia solvauksia juutalaiselle Zyskowiczille. "Uskontojen yhteistyöjärjestönä osoitamme huolemme poliittisesta väkivallasta ja uskonnolliseen identiteettiin kohdistuvan vihan

Lausunto Museovirastolle: Uskontojen merkitystä tulisi avata enemmän aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisen toimenpideohjelmassa

USKOT-foorumi antoi Museovirastolle lausunnon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisen toimenpideohjelmasta maaliskuussa 2023. Museovirasto on laatinut aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisen toimenpideohjelman vuosille 2023-2028. Museovirasto vastaa Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisen yleissopimuksen kansallisesta toimeenpanosta Suomessa. Toimenpideohjelma käsittelee aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisen tilaa

Load More Posts