Loading...
Toiminta2018-12-28T12:17:02+00:00

Opetus- ja kulttuuriministeriön tapaaminen: Vähemmistöuskontojen opetuksen kehittämistarpeet liittyvät opetuksen järjestämiseen

USKOT-foorumi osallistui opetus- ja kulttuuriministeriön tapaamiseen koskien selvitystä katsomusaineiden opetuksen nykytilasta ja uudistamistarpeista. Selvityksessä toteutetaan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen katsomusaineiden opetuksen järjestämisen ja toteuttamisen nykytilan kuvaus. Lisäksi selvitetään nykymuotoiseen katsomusaineiden opetukseen liittyvät uudistamistarpeet. Selvitys tuottaa perusteltuja

Marrakeshin julistuksen viisivuotisseminaarissa käsitellään uskonnonvapautta ja uskontojen yhteistyötä

Marrakeshin julistuksen viisivuotisseminaari USKOT-foorumi järjestää 14.9.2021 klo 9.00 – 11.00 seminaarin, joka juhlistaa tammikuussa 2016 Marokon Marrakeshissa allekirjoitettua julistusta uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksista muslimivaltaisissa yhteiskunnissa. Seminaari järjestetään Helsingissä verkkotapahtumana. Osallistujina on uskonnollisia vaikuttajia sekä ministeriöiden ja

USKOT-foorumi varautunut uskonnollisia yhteisöjä koskeviin kriiseihin

USKOT-foorumi on tehnyt kriisiviestintäsuunnitelman uskonnollisia yhteisöjä koskeviin kriiseihin varautumiseksi. Uskonnolliset yhteisöt voivat kohdata monenlaisia kriisejä – esimerkiksi uskontoja vastaan tai uskonnollisia motiiveja väärinkäyttäen tehtyjä terrori-iskuja, ilkivaltaa uskonnollisia yhteisöjä kohtaan sekä muita yhteiskunnallisia kriisejä, jotka vaativat

Lausunto valtiovarainministeriölle: Osallisuus ja moninaisuus otettava huomioon valtionavustuskäytännöissä

USKOT-foorumi vastasi heinäkuussa 2021 valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön valtionavustuskäytäntöjen kehittämisehdotuksista. Valtionavustuskäytäntöjen kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi on valmisteltu kahdeksan kehittämisehdotusta. Lisäksi esitetään monialaisen toimeenpanoryhmän perustamista niiden toteuttamiseksi. Ehdotukset järjestöjä koskevien valtionavustuskäytäntöjen kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi on valmisteltu avoimesti ja yhteistyössä valtionavustusten

Pyhää vai polttoainetta? -paneelikeskustelu SuomiAreenassa 2021

Pyhää vai polttoainetta? -paneelikeskustelu SuomiAreenassa Tiistai 13.7.2021 klo 14.00-14.45 | Pori-lava, Pori, Kauppatori USKOT-foorumi on jälleen mukana SuomiAreenassa, Suomen suurimmassa kaikille avoimessa ja ilmaisessa yhteiskunnallisessa keskustelutapahtumassa. Uskontojen jäsenmäärä ja merkitys kasvavat globaalisti. Mikäli haluamme pelastaa

Lausunto sisäministeriölle: Uskontojen yhteinen näkökulma pelastustoimen yhdenvertaisuustyöryhmään

USKOT-foorumi vastasi sisäministeriön kyselyyn pelastustoiminnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaikutuksista kesäkuussa 2021. USKOT-foorumin mielestä pelastustoimen toimintaohjelmassa on huomioitu suhteellisen hyvin eri väestöryhmät, ihmisten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Foorumille tärkeää on onnettomuuksissa sujuva ja nopea yhteistyö uskonnollisten yhteisöjen kanssa. Pelastuslaitoksen

Lausunto valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusverkostolle uskonnonvapaudesta ja elintarvikkeiden saannista

USKOT-foorumin ihmisoikeusjaosto antoi toukokuussa 2021 lausunnon valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusverkostolle koskien YK:n ihmisoikeuskomitean suosituksia liittyen uskonnonvapauden toteutumiseen elintarvikkeiden saamisessa. YK:n ihmisoikeuskomitea antoi Suomelle suosituksia liittyen KP-oikeuksien (kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen) toteutumiseen. Uskonnonvapaudesta

Lausunto Opetushallitukselle: Yhdenvertaisuus katsomuskasvatukseen liittyvän ohjeistuksen pohjana

USKOT-foorumin uskonnonopetusjaosto vastasi huhtikuussa 2021 Opetushallituksen lausuntopyyntöön ohjeista koskien katsomuskasvatuksen ja uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen sekä yhteisten juhlien ja uskonnollisten tilaisuuksien järjestämistä. Opetushallitus on päivittämässä ohjeitaan katsomuskasvatuksen toteuttamisesta, uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen järjestämisestä sekä varhaiskasvatusyksiköissä,

Tervetuloa Uskontojen kylään Maailma kylässä -festivaalilla!

Uskontojen kylä Maailma kylässä-virtuaalifestivaalilla 29.5.–30.5.2021 Tule Uskontojen kylään kohtaamaan kristityt, muslimit, juutalaiset, bahá’ít, mormonit, buddhalaiset ja krishnat. Kylä on rauhan rakentamisen paikka. Uskontojen kylä mahdollistaa Maailma kylässä -festivaalin virtuaaliständillä sukelluksen eri uskontojen tapaan tarkastella maailmaa ja

USKOT-foorumin uusi puheenjohtaja Pia Jardi: ”Naiset ovat aktiivisia uskonnollisia toimijoita”

USKOT-foorumin vuosikokouksessa 10.3.2021 järjestölle valittiin uusi hallitus.  Naiset johtavat USKOT-foorumia seuraavan kaksivuotiskauden. Hallituksen puheenjohtajan tehtävään nimettiin ensimmäistä kertaa nainen, Suomen Islamilaisen Neuvoston varapuheenjohtaja Pia Jardi. Varapuheenjohtajiksi nimettiin Yvonne Westerlund Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvostosta sekä piispa

USKOT-foorumi antoi oikeusministeriölle lausunnon yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta

USKOT-foorumi antoi maaliskuussa 2021 oikeusministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi turvallinen oikeusvaltio, johon sisältyy vastuullinen rikosseuraamusjärjestelmä, rikoslaki ja rikosuhrien aseman parantaminen. Tavoitteeseen

Turvallisuus, positiivinen uskonnonvapaus, osallisuus, uskontolukutaito ja vuoropuhelu – USKOT-foorumin kuntavaalitavoitteet

USKOT-foorumi on lähettänyt vuoden 2021 kuntavaalitavoitteensa kaikille Suomen kuntavaaliehdokkaille. Kuntapäättäjien on hyvä tutustua seuraaviin tavoitteisiimme, joilla haluamme vahvistaa uskontorauhan rakentamista moniuskontoisessa yhteiskunnassamme. Kutsumme kuntapäättäjiä aktiivisesti edistämään ja tukemaan tavoitteiden toteutumista. 1. Turvallisuuden takaaminen kaikille   Uskontoperusteisten

USKOT-foorumin vuosikertomus 2020

Vuonna 2020 USKOT-foorumin toiminnan tavoitteena oli toiminnan vakiinnuttaminen ja vaikuttaminen.  Vuosi toi mukanaan odottamattomia haasteita koronaviruspandemian vuoksi. Maaliskuussa 2020 Foorumin työntekijät siirtyivät etätöihin ja hallitus ja jaostot kokoontuivat niin ikään ainoastaan etäyhteyksin. Tapahtumia peruutettiin ja

Järjestä dialogikeskustelu yhteisymmärrysviikolla!

USKOT-foorumi kutsuu kaikki mukaan yhteisymmärrysviikolle puhumaan dialogia! YK:n kansainvälisellä uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikolla (World Interfaith Harmony Week) 1.-7.2.2021 järjestetään yhteisymmärrystä edistäviä tapahtumia. Viikon tapahtumia koordinoi Fokus ry. Yhteisymmärrysviikon tavoitteena on kannustaa tavallisia ihmisiä arjen vuoropuheluun

Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta

1. USKOT-foorumista Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT-foorumi ry (jäljempänä USKOT-foorumi) on uskontojen yhteistyöjärjestö, joka edustaa kolmea uskontokuntaa: kristinuskoa, islamia ja juutalaisuutta. Foorumin perustajäsenyhteisöjä ovat Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Suomen Ekumeeninen Neuvosto

USKOT-foorumi on laatinut strategian vuosille 2021–2024

USKOT-foorumin strategia vuosille 2021–2024 hyväksyttiin 1.12.2020. Strategia takaa Foorumin toiminnan tarkoituksenmukaisuuden ja tavoitteellisuuden entistä vahvemmin. Strategiaa alettiin työstää vuoden 2019 lopussa, jolloin USKOT-foorumin hallitus kävi neuvotteluja strategian tarpeesta ja sen laajuudesta. Foorumin henkilökunta, hallitus ja jaostot

Load More Posts