//Vuosikertomus 2018

Vuosikertomus 2018

Vuonna 2018 USKOT-foorumin toiminnan kaksi painopistettä olivat vakiinnuttaminen ja vaikuttaminen. Yhdeksi vakiinnuttamisen keinoksi oli toiminnan suunnittelussa määritetty henkilöstörakenteen muuttaminen. Foorumissa käytiinkin vuonna 2018 läpi merkittävä muutos, kun yhdistyksen alkuajoista saakka mukana ollut toiminnanjohtaja Anja Toivola-Stambouli eläköityi toukokuussa.

Toiminnan vakiinnuttamista tavoiteltiin myös työskentelemällä Foorumin jäsenpohjan laajentamiseksi. Mahdollisia tulevia jäsenjärjestöjä tavattiin ja kutsuttiin mukaan Foorumin tapahtumiin ja sisäistä valmistelua laajentumisen puolesta tehtiin pitkin vuotta. Yhtenä ulottuvuutena toiminnan vakiinnuttamisessa oli verkostojen vahvistaminen niin kansainvälisesti kuin esimerkiksi järjestökentällä. Suhteita eri järjestötoimijoihin syvennettiin muun muassa viharikosraportointia toteutettaessa, ja USKOT-foorumi sai näkyvyyttä ja vahvisti asemaansa erityisesti eri vähemmistöjen parissa työskentelevien järjestöjen keskuudessa.

Vaikuttamistyön osalta tavoitteiksi oli asetettu viestinnän kehittäminen ja aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Vuoden 2018 vaikuttamisen teemoiksi oli nimetty 1) monimuotoinen yhteiskunta, 2) uskonnonopetus ja varhaiskasvatus sekä 3) ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus. Tärkeänä tavoitteena pidettiin myös sovinto-tematiikan esillä pitämistä korostamalla ihmisiä yhdistäviä asioita erottavien tekijöiden sijaan. Nämä kaikki näkyivät vahvasti teemoissa, joita Foorumi edisti ja piti toiminnassaan esillä vuonna 2018.

Vuosikertomus (pdf)

Annual Report (pdf)

Årsberättelse (pdf)

Aiemmat

Vuosikertomus 2016

Vuosikertomus 2015

 

2020-04-03T09:31:00+03:00