//Koronaviruspandemian vaikutukset USKOT-foorumiin

Koronaviruspandemian vaikutukset USKOT-foorumiin

Koronaviruspandemian aiheuttama poikkeusaika on muuttanut uskontojen yhteistyöjärjestö USKOT-foorumin arkea monella tavalla. Järjestölle ja uskontojen yhteistyölle poikkeusaika on merkinnyt yhteistyön tiivistymistä sekä jäsenyhteisöjen että viranomaisten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Arkinen haasteemme on ollut läsnä myös poikkeusaikana: myönteiset uutiset eivät ylitä uutiskynnystä samalla tavalla kuin huonot. Siksi tiivis myönteinen uskontojen yhteistyö jää usein huomaamatta suurelta yleisöltä.

Tiivistynyt yhteistyö ja tiedotus

Poikkeustilan johdosta USKOT-foorumi on saanut lukuisia yhteydenottoja viranomaisilta ja muilta yhteistyötahoilta sekä jäsenyhteisöiltään. Viranomaisten pyynnöstä Foorumi on muun muassa muistuttanut piirissään olevia toimijoita hallituksen linjauksista, levittänyt tietoa koronaviruksesta useilla eri kielillä ja raportoinut koronan yhdenvertaisuusvaikutuksista. Foorumi kutsuttiin järjestökumppaniksi valtioneuvoston #suomitoimii-kampanjaan, jonka tarkoituksena on vahvistaa suomalaisten yhteenkuuluvuutta vaikeana aikana. Lisäksi järjestö on toiminut tiedonvälittäjänä liittyen hautauskäytöntöihin ja suomalaisten kriisinkestävyyttä kartoittavassa tutkimuksessa. Usea tiedotusväline julkaisi USKOT-foorumin uutisen koronan vaikutuksista hautauksiin juutalais- ja muslimiyhteisöissä.

Kriisin alkupuolella huomattiin tarve vahvalle arvojohtajuudelle. USKOT-foorumi koordinoi uskontojohtajia kirjoittamaan yhteisen julkilausuman, jonka tarkoituksena on tuoda lohtua ja turvaa ihmisille epävarmassa tilanteessa. Lausunto ”Kriisin keskellä turvamme on Korkeimman suoja” julkaistiin Foorumin verkkosivuilla ja jaettiin sosiaalisessa mediassa. Julkilausumassa uskontojohtajat muistuttavat rukouksen voimasta, läheisten auttamisesta sekä kevääseen heräävästä luonnosta nauttimisesta.

USKOT-foorumi keräsi yhteen myös tietoa jäsenyhteisöjensä tarjoamasta kriisiavusta sekä koronaviruksen vaikutuksista ramadanin viettoon. Koronan vaikutukset liittyivät lähinnä paastopäivien iftar-illallisten sekä ramadanin päättymisjuhlan ’idin viettoon. Sekä iftarit että ’id ovat yhteisöllisiä juhlia, joita oli poikkeustilanteessa syytä viettää ainoastaan perheen kesken kotona.

Suomen kristityt yhteisöt tarjoavat monipuolista kriisiapua niin puhelimitse, verkossa kuin ruoka-avun muodossa. Helsingin juutalainen seurakunta tarjoaa niin ikään keskusteluapua puhelimitse ja verkossa matalalla kynnyksellä ja usealla eri kielellä. Islamilaisilla yhteisöillä on käytössä muun muassa useita WhatsApp-ryhmiä, joissa jaetaan tietoa ja tukea ahkerasti. Pienemmät muslimiyhteisöt saavat isommilta yhteisöiltä tietoa näiden nettisivuilta.

USKOT-foorumi on myös jakanut kriisiaikana sosiaalisessa mediassa monipuolisesti aiheeseen liittyviä uutisia, videoita ja tietoa esim. webinaareista. Sosiaalisen median aktiivisuus onkin selkeästi noussut tänä aikana.

Kansainvälinen uskontojen vuoropuhelu kriisin keskellä

Kansainväliset yhteydet ovat nousseet keskiöön uudella tavalla poikkeusaikana. USKOT-foorumi on osa kansainvälistä Religions for Peace -uskontojen yhteistyöverkostoa. RfP on vastannut koronatilanteeseen aktiivisesti järjestämällä useita webinaareja sekä jakamalla tsemppiviestejä ja julkilausumia. USKOT on jakanut RfP:n materiaalia ja tapahtumakutsuja. Tällä tavoin liitymme kansainväliseen uskontojen verkostoon, tilanteen laajempaan käsittelyyn sekä jäsenistöstä huolehtimiseen.

Foorumin toiminnanjohtaja Katri Kuusikallio osallistui kansainväliseen webinaariin yhtenä panelisteista. Suomen Anglikaanisen kirkon ja Dublin City Interfaith Forumin järjestämässä webinaarissa käsiteltiin uskonnollisten yhteisöjen roolia koronakriisin aikana Suomessa ja Irlannissa. Webinaariin osallistui noin 40 henkilöä Zoom-sovelluksen kautta. Webinaarin yhteenvetona todettiin, että tänä aikana on tarvetta kivun, myötätunnon ja toivon teologialle. Panelistien kesken sovittiin jatkoyhteydenpidosta, mahdollisesti uudesta webinaarista.

USKOT-foorumin puheenjohtaja Yaron Nadbornik, varapuheenjohtaja, piispa Kaisamari Hintikka ja hallituksen jäsenet Atik Ali, Elina Hellqvist, imaami Anas Hajjar ja Suomen Islam-seurakunnan puheenjohtaja Gölten Bedretdin osallistuivat kansainväliseen iftar-online-illalliseen 19.5., jonka järjesti Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkosto sekä KUA.

Myös USKOT on siirtänyt tapahtumiaan ja tapaamisiaan verkkoon. USKOT-foorumi järjesti jäsenistölleen erätaukokeskustelun osana Poikkeusalan dialogeja. Ympäri Suomen järjestettiin suuri määrä keskusteluja elämästä poikkeusajan Suomessa. Kokonaisuutta koordinoi DialogiAkatemia, Erätauko-säätiö ja Valtiovarainministeriö. USKOT-foorumin keskustelussa vaihdettiin ajatuksia siitä, mitä tunteita ja huolia sosiaalinen eristäytyminen eri uskontojen edustajissa herättää. Lue yhteenveto keskustelusta täällä. USKOT-foorumi aikoo myös jatkossa järjestää tapahtumia verkossa.

 

 

2020-06-22T11:27:40+03:00