/, Tapahtumat, Uutiset/Marrakeshin julistuksen viisivuotisseminaarissa käsitellään uskonnonvapautta ja uskontojen yhteistyötä

Marrakeshin julistuksen viisivuotisseminaarissa käsitellään uskonnonvapautta ja uskontojen yhteistyötä

Marrakeshin julistuksen viisivuotisseminaari

USKOT-foorumi järjestää 14.9.2021 klo 9.00 – 11.00 seminaarin, joka juhlistaa tammikuussa 2016 Marokon Marrakeshissa allekirjoitettua julistusta uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksista muslimivaltaisissa yhteiskunnissa. Seminaari järjestetään Helsingissä verkkotapahtumana. Osallistujina on uskonnollisia vaikuttajia sekä ministeriöiden ja järjestöjen edustajia.

Marrakeshin julistus laadittiin tammikuussa 2016 muslimijohtajien kansainvälisessä konferenssissa Marokossa. Sen allekirjoitti noin kolmesataa muslimijohtajaa 120 eri maasta. Julistuksessa vähemmistöjen tasa-arvoisia oikeuksia suhteessa valtaväestöön perustellaan islamin omilla uskonnollisilla lähteillä, erityisesti Medinan peruskirjalla. Samalla julistus nojaa yleismaailmallisiin ihmisoikeuksiin. Siinä todetaan mm., että islamin pyhät tekstit ovat sopusoinnussa YK:n peruskirjan ja ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen kanssa. Sisällöltään julistusta on verrattu myös 1975 pidetyn ETYJ:in kokoontumisen Helsingin päätösasiakirjaan, joka on edelleen yksi ETYJ:in kulmakivistä.

YK:n ihmisoikeusjulistuksen 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi USKOT-foorumi päätti vuonna 2018 julkaista Marrakeshin julistuksen suomeksi. Tällä seminaarilla pyrimme lisäämään suomalaisten tietoisuutta siitä, että valtaosa muslimeista ei näe ristiriitaa islamilaisen maailmankuvan ja YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen arvojen välillä. Lisäksi sisällöllinen samankaltaisuus Helsingin 1975 päätösasiakirjan kanssa sitoo julistuksen osaksi Suomen roolia rauhanrakentajana. Siten Marrakeshin julistus on luonteva väline rakentaa pohjaa uskontojen ja arvomaailmojen väliselle keskustelulle ja kohtaamiselle myös suomalaisessa yhteiskunnassa.

Seminaari järjestetään etäyhteydellä ja englannin kielellä. Seminaaria voi seurata livestriiminä USKOT-foorumin YouTube-kanavalla.

Seminaarin puhujat:

Mr. Atik Ali, USKOT-foorumin ihmisoikeusjaoston puheenjohtaja

H.E. Mr. Pekka Haavisto, ulkoministeri

H.E. Mr. Timo Heino, suurlähettiläs

Dr. Tuomas Martikainen, Yliopistonlehtori, kulttuuriantropologia, Itä-Suomen yliopisto

H.E. Ms. Noora Juma, Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien suurlähettiläs

H.E. Mr. Mohamed Achgalou, Marokon suurlähettiläs

Dr. Ahmed Kostas, Director of Islamic Affairs, Marokko

Rt. Rev. Kaarlo Kalliala, Turun emerituspiispa

Moderaattori: Ms. Anja Toivola-Stambouli, USKOT-foorumin entinen toiminnanjohtaja

LUE MARRAKESHIN JULISTUS SUOMEKSI

Seminar commemorating Five Years of Marrakesh Declaration

The National Forum for Cooperation of Religions in Finland (CORE Forum) will organize on September 14, 2021 at 9.00 AM – 11.00 AM, a seminar commemorating the January 2016 Marrakesh Declaration on the Rights of Religious Minorities in Predominantly Muslim Majority Communities. The event, will take place in Helsinki online and will be attended by senior religious personalities and representatives of various ministries and organizations.

The Marrakesh Declaration was issued in January 2016 at an international conference of Muslim leaders in Morocco. It was signed by some three hundred leaders of Muslim communities from 120 different countries. The Declaration aims at securing the rights of minorities and promoting peace in society. Drawing from the Islamic tradition, particularly the Charter of Medina, it establishes a link between Islamic values and international human rights documents such as the UN Charter and the Universal Declaration of Human Rights. It has also been compared to the OSCE 1975 Helsinki Final Act, which remains one of the OSCE’s cornerstones.

To honor the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, the CORE Forum decided in 2018 to publish the Marrakesh Declaration in the Finnish language. With this seminar, we aim to increase the Finnish public’s awareness about the fact that the great majority of Muslims do not see a contradiction between the Islamic world view and the values reflected in the Universal Declaration of Human Rights. Furthermore, the similarity in content with the 1975 Helsinki Final Act establishes a link with Finland’s peacebuilding role, allowing the use of the Marrakesh Declaration as a tool in discussions about religions and value systems in Finnish society.

The seminar will be conducted online in English. Everyone can follow a live stream of the seminar on the CORE Forum’s YouTube channel.

Speakers of the Seminar:

Mr. Atik Ali, Chair of Human Rights Commission

H.E. Mr. Pekka Haavisto, Minister for Foreign Affairs

H.E. Mr. Timo Heino, Ambassador

Dr. Tuomas Martikainen, Lecturer in Cultural Anthropology at University of Eastern Finland

H.E. Ms. Noora Juma, Ambassador of the United Arab Emirates

H.E. Mr. Mohamed Achgalou, Ambassador of the Kingdom of Morocco

Dr. Ahmed Kostas, Director of Islamic Affairs, Morocco

Rt. Rev. Kaarlo Kalliala, Bishop Emeritus of Turku

Moderator: Ms. Anja Toivola-Stambouli, Former CEO of CORE Forum

2021-10-07T11:48:39+03:00