//Buddhalaiset juhlat

Buddhalaiset juhlat

Buddhalaiset juhlapäivät lasketaan yleensä kuukalenterin mukaan, paitsi Japanissa, jossa on siirrytty aurinkokalenteriin. Vuoden alkamiskohta vaihtelee ja karkausvuosi lasketaan eri tavoin eri Aasian maissa. Suuntauksilla on lisäksi erilaisia kalenterijuhlia, jotka jakaantuvat pääosin theravada-, mahayana- ja tiibetinhuddhalaisuuden juhliin sekä Japanin buddhalaisiin juhliin. Buddhalainen juhlakalenteri on siis muuttuva ja vaihtelee monen tekijän mukaan.

Koonnut munkki Taehye sunim sekä Suomen Buddhalaisen Unionin työryhmä.

 

 

2024-02-04T20:47:27+02:00